Přejít na začátek

Vítá vás

Vladimír Josef Dvořák                             

Akreditovaný profesionální kouč senior / 21 let praxe

O mně

 • Mgr. Vladimír Josef Dvořák

 •   19. srpna 1967
 •   kouč zaměřený na dosahování změn
 •   expert na vedení lidí a rozvoj týmů
 •   konzultant v oblasti budování firemní kultury
 •   srdcem básník a malíř (www.cddb.cz)

Profesní profil

Pomáhám budovat vynikající pracovní vztahy, které vedou k výjimečným výkonům a proměňují životy lidí.

Stáhnout profil v PDF

Dovednosti

Mé nejdůležitější dovednosti

Začínal jsem prací na rozvoji týmové spolupráce, pak jsem přidal individuální leadership a brzy bylo třeba zacházet s celou kulturou firmy. A to nejde bez odpovědi na strategické otázky po smyslu toho všeho.

Práce s týmy

23 let

Práce s jednotlivci

21 let

Práce s firemní kulturou

19 let

Práce na strategiích

15 let

Znalosti

Nezapřu své humanitně zaměřené universitní vzdělání, které si postgraduálně neustále rozšiřuji do co nejrozsáhlejšího multioborového záběru. Chronologicky vzato jsem se zahloubal do těchto oblastí:

 • filosofie a teologie
 • historie a literatura
 • řízení organizací a leadership
 • koučování a facilitace
 • psychologie a neurologie
 • antropologie a sociologie
 • vzdělávání dospělých
 • systémové myšlení
 • přírodní medicína
 

Jazykové vybavení

Jsem doma ve slovanských jazycích, vedle češtiny i v základech slovenštiny, polštiny a ruštiny (všude tam jsem chvilku pobýval). Volně pracuji v němčině (devět let jsem žil v Berlíně). S omezeními pracuji i v angličtině (snáze čtu a rozumím, než se sám vyjadřuji).

Česky
 
Německy
 
Anglicky
 

Zkušenosti

23 let praxe

V oblasti rozvoje lidí a organizací pohybuji od roku 1999. Mám řadu zkušeností z výrobního sektoru ve velkých mezinárodních koncernech, kde jsem nejprve sám působil jako manažer a posléze jako kouč a konzultant. Mou profesní doménou je rozvoj firemní kultury a efektivity jednotlivců i týmů.

 
 
FASTERFISH S.R.O.

KOUČ, KONZULTANT A FACILITÁTOR

Od 2022
Koučuji jednotlivce i týmy, vedu projekty rozvoje firemní kultury a vytvářím osobní i firemní strategie.
 
 
VEKTORING S.R.O.

EXPERT NA VÝZKUM A VÝVOJ

Od 2015
V roli odborného garanta spoluvytvářím koncepci Vektoring a zodpovídám za vývoj aplikačních nástrojů pro rozvoj organizace.
 
 
SYNERCUBE S.R.O.

KONZULTANT, FACILITÁTOR A KOUČ

2012-2015
Podílel jsem se na rozjezdu poradenských aktivit nově vzniklé německé společnosti v ČR a SR jako kouč, facilitátor a konzultant. Centrálním tématem byl rozvoji leadershipu a týmové spolupráce ve firmách.
 
 
GRID INTERNATIONAL CZ S.R.O.

VÝKONNÝ ŘEDITEL

1999-2012
Zodpovídal jsem za obchodní i poradenské aktivity česko-slovenské pobočky společnosti z USA a účastnil se jako konzultant, facilitátor a kouč realizací s klienty. Dokončil jsem přes stovku projektů rozvoje firemní kultury s regionálními firmami i nadnárodními korporacemi.
 
 
GRADDO A.S.

ZÁKAZNICKÝ MANAŽER

1998-1999
Zajišťoval jsem vztahy s odběrateli v divizi kabelových svazků pro výrobce automobilů k hlediska kvality a zákaznického auditu. V režimu „just-in-time“ jsme úspěšně dodávali přímo do výrobních závodů v Německu a ve Švýcarsku jako subdodavatelé koncernu Delphi Packard.
 
 
HUMBOLDT UNIVERSITÄT BERLIN

PŘEDSEDA PERSONÁLNÍ RADY

1994-1998
Řídil jsem sedmičlenný personální orgán zastupující před zaměstnavatelem 1300 studentských zaměstnanců ve všech pracovně-právních otázkách dle zákona o personálním zastoupení Spolkové republiky Německo.
 
 
HUMBOLDT UNIVERSITÄT BERLIN

PRACOVNÍK UNIVERZITNÍ KNIHOVNY

1993-1994
Zodpovídal jsem za výpůjčky knižního fondu teologické fakulty, katalogizaci nových titulů a poradenství pro uživatele.

Vzdělání

Zdroje mé praxe

Od maturity v roce 1986 aktivně usiluji o rozšiřování mých znalostí. Vedle vzdělávacích programů a škol jsou to desetitisíce knih, filmů a rozhovorů, které mne posouvají stále vpřed.

 
 
INSTITUT PRO SYSTEMICKOU ZKUŠENOST (ISZ-MC)

SYSTEMICKÁ SUPERVIZE

2011-2012
Sebezkušenostní výcvik v oblasti supervize efektivní práce s lidmi včetně závěrečné obhajoby.
 
 
GRID INTERNATIONAL, Inc.

CONSULTANCY

2009
Výcvik ve vedení konzultační práce na základě metody prof. Roberta Blakea a dr. Jane Mouton.
 
 
GRID INTERNATIONAL, GmbH

SYNERGOGY

2009
Výcvik v práci s metodou vzdělávání dospělých autorské dvojice prof. Roberta Blakea a dr. Jane Mouton.
 
 
EXPERTNÍ SKUPINA CALLISTO, S.R.O.

SKUPINOVÉ SYSTEMICKÉ KOUČOVÁNÍ

2008-2009
Sebezkušenostní výcvik v oblasti efektivní práce s lidmi formou skupinového koučování včetně závěrečné obhajoby.
 
 
GRID INTERNATIONAL, Inc.

TEAM DEVELOPMENT

2000-2005
Výcvik ve vedení procesu budování a rozvoje týmu na základě metody prof. Roberta Blakea a dr. Jane Mouton.
 
 
GRID INTERNATIONAL, Inc.

INDIVIDUAL DEVELOPMENT

1999-2004
Výcvik ve vedení procesu individuálního vzdělávání a rozvoje na základě metody prof. Roberta Blakea a dr. Jane Mouton.
 
 
NEWTON SOLUTIONS a.s.

INDIVIDUÁLNÍ SYSTEMICKÉ KOUČOVÁNÍ

2003-2004
Sebezkušenostní výcvik v oblasti efektivní práce s lidmi formou koučování a moderování včetně závěrečné obhajoby.
 
 
DEUTSCHES GRID-INSTITUT

MANAGEMENT GRID

1999
Vedení lidí a řízení organizací podle koncepce Managerial Grid.
 
 
RŮZNÉ INSTITUCE - NĚMECKO

MANAGEMENT A PUBLIC RELATIONS

1993-1998
Postgraduální specializační kurzy na Humboldtově universitě a další institucích v Německu zaměřené na rétoriku, řízení času, vedení týmu, pracovní právo a komunikaci s veřejností.
 
 
HUMBOLDT UNIVERSITÄT BERLIN

DOKTORAND

1991-1993
Zpracování disertační práce na téma z raně středověkých dějin u prof. Hans-Dietera Döppmana.
 
 
KARLOVA UNIVERISTA

MAGISTR

1986-1991
Studium teologie, filosofie a historie včetně jejich jazykového pozadí v hebrejštině, řečtině, latině a němčině.

Portfolio

Co ode mne můžete čekat?

Svůj čas dělím mezi práci se skupinami a jednotlivci. Vedle toho pomáhám při směrování a rozvíjení celých organizací a ve zbytku času píši knihy a pomůcky pro kolegy v oboru Organisation development.

 Práce s týmy

Hlavní smysl skupinového koučování spočívá ve „vyladění“ týmu. Uskutečňuje se na základě předem vyjednaného zadání s pojmenovanými a měřitelnými cíli. Východiskem jsou většinou aktuální osobní, týmové a firemní potřeby. Kouč pomáhá nastartovat jiný způsob uvažování o možnostech řešení a energizuje tým kladením otevřených otázek a reflexí projevovaných vztahů mezi členy týmu. Cílem je dosáhnout změn v chování a fungování koučovaných, které usnadní efektivní spolupráci v budoucnosti.

 Práce s jednotlivci

Hlavní smysl individuálního koučování spočívá ve „zkompetentňování“ klienta. V centru pozornosti jsou jeho schopnosti, zkušenosti a potřeby. V průběhu koučovacího rozhovoru dotyčný zjišťuje, jak tyto zdroje využít k plnění svých cílů. Kouč pomocí vhodně kladených otázek směřuje proces komunikace, ve kterém jeho partner nalézá a postupně řeší to, co je pro něj užitečné. Kouč přináší metodiku, kterou koučovaný plní svým obsahem. V omezeném čase dochází k nalezení do té doby neviděných možností řešení či překonání překážek, se kterými se koučovaný potýká.

 Práce s celou organizací

Může mít celou řadu podob od pojmenování poslání, vize a hodnot firmy, přes práci na její strategii až po ovlivňování její firemní kultury integrací koučovacího přístupu do každodenní práce vedoucích pracovníků. Při budování autentického leadershipu často využívám i koncepci týmové spolupráce Vektoring (www.vektoring.cz).

Kontakt

Zůstaňme ve spojení

Vážím si vaší návštěvy zde a rád s vámi zůstanu ve spojení na nejrůznějších digitálních kanálech. Ze všeho nejvíc uvítám, když mi osobně zavoláte, abychom prozkoumali, jak bych vám jako váš kouč mohl být prospěšný.

 
 
VLADIMÍR JOSEF DVOŘÁK
Koučovna: Praha-Litoměřice-Prachatice
Česká republika.
 
Phone
+420 603 892 899

Sociální sítě a weby

Sice je využívám jen zřídka, ale i tak mne najdete na několika místech.

Mediální výstupy

Vladimír Josef Dvořák

čestnost.
pravdivost.
důvěra.
respekt.